^Gyerünk az oldal tetejére!
  
  
  
Get Adobe Flash player

Beiratkozáshoz

Töltse le a jelentkezési lapot!

 

word

 

Gondoljon ránk!

 

1 szazalek

 

 

APRÓK PÉNZE ALAPÍTVÁNY

 

Adószámunk: 18364279-1-03

Ovi-Naptár

 Az aktuális eseményekért klikk a képre!

 

calendar

logoKedves Látogatók!

 

Sok szeretettel üdvözöljük a Kerekegyházi Bóbita Óvoda honlapján!

 

Kerekegyházán 1927-ben határozták el óvoda alapítását, majd 1929. szeptember 1-én nyitotta meg kapuit az első óvoda. A nyolcvanas években már három óvodában, kilenc csoportban folyt az óvodai nevelés. 2013. szeptember 1-én pedig egy új építésű, korszerű óvodában indulhatott el a gyermekek nevelése, ahol sok szép játék, fejlesztőszoba, tornaterem áll a gyermekek rendelkezésére. Jelenleg négy feladat-ellátási helyen, 12 csoportban folyik a kisgyermekek nevelése. A gyermekeket életkoruk szerint osztjuk csoportokba. Csoportonként 2 óvónő, egy dajka, óvodánként egy-egy pedagógiai asszisztens biztosítják a színvonalas nevelést-oktatást. Az óvodavezető munkáját egy óvodatitkár segíti.

2013 szeptemberétől a fülöpházi óvoda is tagóvodaként intézményünkhöz tartozik, vegyes csoportjában kompetencia alapú program alapján folyik a gyermekek nevelése.

Pedagógiai programunk nevelés - és gyermekközpontú, a tevékenységek általi nevelést tekinti alapvető feladatának. Célunk a 3-7 éves korú gyerekek társadalmi gyakorlatra való felkészítése, a teljes gyermeki személyiség sokoldalú fejlesztése. Nagy fontosságúnak tekintjük a kisgyermekek anyanyelvi nevelését. Mondókákkal, versekkel, mesékkel, fejlesztő játékokkal segítjük anyanyelvünk minél helyesebb elsajátítását. Óvodánkban anyanyelvi, környezeti, tehetségfejlesztő munkaközösség működik. A beszédhibás gyermekekkel logopédusok foglalkoznak mindegyik óvodában. 2008-tól vállaljuk a különleges bánásmódot igénylő gyermekek integrált nevelését. Óvónőinket ebben a munkában gyógypedagógus képzettségű fejlesztő pedagógus segíti. Három óvodában fejlesztőszoba áll rendelkezésünkre. Az Andrássy utcai óvodában keresztény szellemű nevelésben részesülnek a gyermekek. Fontosnak tartjuk a környezettel való harmonikus együttéléshez szükséges magatartásformák kialakítását, a gyermekek testi-szellemi szükségleteinek maximális figyelembe vételét, az életkori sajátosságokhoz igazodó fejlesztést. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek napi mozgásigényének biztosítására, mozgásfejlesztésre, az egészséges életmód szokásainak kialakítására. Korszerű mozgásfejlesztő eszközök állnak a gyermekek rendelkezésére mindegyik óvodában.   A Park utcai óvodában Mozgáskotta módszert is használnak a gyermekek fejlesztésére. Az összes óvodában Okos kocka fejlesztő játékokat is felhasználunk a gyermekek értelmi képességeinek fejlesztéséhez. Mind három óvodánk dolgozói törekszenek pedagógiai programunk minél tökéletesebb megvalósítására, figyelembe véve a rájuk bízott gyermekek eltérő egyéni fejlettségét.

Mindannyian valljuk: „ A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítsünk a gyermekeknek valóra váltani lehetőségeit.” (Erich Fromm)

Park utcai óvodánk 2015-ben elnyerte a Zöld- Óvoda címet. Törekszünk a pályázatban felvállalt tevékenységek következetes megvalósítására, a környezettudatos magatartáshoz szükséges magatartásformák, szokások kialakítására. A természet szeretetére, védelmére neveljük őket, ismerjék meg a helyi szokásokat, hagyományokat.

 2016 szeptemberétől gyermekpszichológus is segíti az óvónők nevelőmunkáját.

Az óvodai nevelési időn kívül lehetőséget biztosítunk óvodánkban népi táncra, focira, modern táncra és Pek-tornára, zene óvodai foglalkozásokra, aikidora.

 A nyáron tovább korszerűsítettük Fő utcai óvodánkat.

Minden Kedves Szülőnek, az óvoda Szülői Szervezetének, az Aprók Pénze Alapítvány civil szervezetének köszönjük egész éves támogatásukat, munkájukat! Örömökben és vidámságban gazdag nevelési évet kívánok!

                                                          Hallainé Kis Mária, óvodavezető