Méhecske csoport

Hermánné Végi Julianna

2003-ban diplomáztam a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola Óvodapedagógus szakán. Két kislányom van. 2013 szeptemberétől a Park utcai óvodában dolgozok. Fontosnak tartom a külső világ tevékeny megismerését (környezetismeret és matematika), melyet játékos formában, mesével, mondókával, énekkel próbálok színesebbé varázsolni. Hobbim a kézműveskedés, - varrás, szőnyegszövés.

 

 

 


Türnerné Hrubos Beatrix

Az óvodánkban dajkaként, pedagógiai asszisztensként is dolgoztam már.2018-ban szereztem meg óvodapedagógusi diplomámat. A Méhecske kiscsoportban kezdtem dolgozni. Fontos számomra, hogy csoportomban a gyermekek érezzék magukat otthon. Elfogadóan viszonyulok a gyermekek egyéni megnyilvánulásaihoz. Olyan tevékenységeket szervezek, amivel fejlesztem értelmi, érzelmi, fizikális, szociális képességeit. Ötleteimmel igyekszem az óvodai nevelőtestület munkáját aktívan segíteni. a környezeti tehetségműhely munkájában aktívan részt veszek.

 


Nagy Katalin dajka

Joomla Extensions